Библиотека

Отрывок из дневника Сима за 920 год от сотворения мира. Марк Твен